Ons netwerk draait om de juiste houding en gedrag

DNA wil zich onderscheiden door oplossingen te bieden die worden bereikt door gebruik te maken van het netwerk, van professionals en partners met de juiste houding en het juiste gedrag. We willen door heldere communicatie en ieders eigen perceptie / achtergrond de klant helpen de uitdagingen aan te gaan die zich voordoen.

Onze huidige oplossingen zijn:

De Sprint → De oplossing om een probleem vanuit diverse hoeken te bekijken en daarna te komen met een oplossingsrichting. In maximaal 2 dagen.

Mentorprogramma → In samenwerkverband als zelfstandig ondernemers leren en groeien door te leren van mentoren en zelf als mentor aan de slag te gaan.