Ons netwerk draait om de juiste houding en gedrag

    

     DNA Sprint

 
Herken je dit? Een vraagstuk dat bij nadere bestudering mogelijk tot een achterliggend vraagstuk leidt? Hoe ga je hiermee om en hoe bepaal je de structurele relevantie? Hoe bepaal je een oplossingsrichting? Daar hebben wij een antwoord op ontwikkeld. Door het uitvoeren van onze DNA Sprint gaan wij, DNA, samen met u, de klant, in 2 dagen tijd via een heldere beschrijving van het vraagstuk naar een oplossingsrichting.
DNA heeft een manier bedacht om ervoor te zorgen dat er via het delen van kennis en het gebruik maken van ieders referentiekader en intuïtie, gekeken wordt naar het werkelijke knelpunt bij het probleem. Samen met medewerkers van de opdrachtgever en een selectie van onze professionals werken wij in 2 dagen naar een oplossingsrichting en zijn wij in staat om daarbij een plan van aanpak op te leveren.
De naam Sprint heeft zowel een symbolische als een letterlijke betekenis. Letterlijk staat Sprint voor: een korte, explosieve en krachtige inspanning die leidt tot een positief resultaat.  Symbolisch staat onze Sprint voor: Samen de Perceptie Realiseren met Intuïtie naar de Nieuwe Toekomst.
Hoe werkt onze Sprint? Het gaat om het delen van de perceptie en intuïtie van betrokkenen over het vraagstuk en elkaar daarbij uitdagen. Tijdens de Sprint wordt een beroep gedaan op alle sensoren van de deelnemers, dus zowel horen, zien als voelen. Op een informele en speelse manier worden de deelnemers geïnspireerd om met elkaar tot het gewenste resultaat te komen. Veiligheid en vertrouwen staan hierbij bovenaan.
Het is van belang dat de betrokken medewerkers vanuit diverse aandachtsgebieden en de opdrachtgever zelf aanwezig zijn en meedoen. De deelnemers aan de Sprint moeten een verbinding hebben met het gestelde vraagstuk en intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te dragen aan de Sprint. Om gezamenlijk met de medeSprint(st)ers tot een oplossingsrichting te komen worden er vanuit DNA een aantal professionals toegevoegd. Deze professionals beschikken ieder vanuit hun eigen levenservaring (perceptie), intuïtie en expertise over de juiste houding en het gewenste gedrag.