Experts in oplossingen door samenwerken

Wie zijn wij?

Wij zijn een netwerkorganisatie anders dan alle anderen. Zowel in de manier van acteren richting de klant, als in het kiezen van de professionals die voldoen aan ons DNA.

Onze netwerkorganisatie brengt het probleem terug naar simpele te nemen stappen en zorgt voor herkenbaarheid bij onze klanten. Draagvlak ontstaat en medewerking naar de oplossing wordt vanzelfsprekend. Wij brengen de klant terug in het zadel.

Onze Missie: “Wij willen, door in gesprek te zijn met de opdrachtgever en de (zelfstandige) professionals, een resultaatgerichte samenwerking bereiken waarbij de relatie en de toegevoegde waarde centraal staan”.

Lees snel verder... wij zijn er klaar voor, is Nederland dat ook? smile

{avsplayer videoid=1 playerid=2 width=525}

Anton, de oprichter en bedenker van DNA, is een gedreven professional die gelooft in samenwerken met resultaatverplichting. Vanuit mijn ervaring zie ik dat de complexiteit bij bedrijven toeneemt, medewerkers en managers zien vooral risico's en vinden het lastig de eenvoud te vinden (Ja, maar... wordt veel gehoord).

DNA heeft hiervoor de oplossing. Namelijk een organisatie waarbij professionals vanuit ons netwerk worden ingezet bij klanten. Hierbij staan de klantrelatie en het samenwerken met resultaatverplichting centraal. Het gaat om de juiste verbindingen met elkaar leggen en bedrijven helpen de problemen op te lossen.

De professionals uit het netwerk hebben bewezen toegevoegde waarde en zijn middels onze gedragscode verbonden met DNA. De professionals uit ons netwerk worden ingezet voor diverse (management)rollen in de hele bedrijfsvoering van een bedrijf.

Ons doel: een kwalitatieve organisatie zijn waar iedere klant en iedere (zelfstandig) professional mee zou willen werken, uiteindelijk de grootste netwerkorganisatie van Nederland worden en daarmee de bedrijfscultuur in Nederland veranderen.

Wij willen bedrijven, groot en klein, laten zien dat problemen zich laten oplossen door een combinatie van communicatie, samenwerken, authenticiteit, motivatie en natuurlijk humor.

Wij zijn er klaar voor, jij ook?

 

De professional die via DNA wordt ingezet bij een klant handelt te allen tijde in het belang van de klant. Daarbij wordt een pro-actieve houding verwacht. De professional geeft op basis van zijn ervaring gevraagd en ongevraagd advies. Als DNA professional durf je nee te zeggen en weet dat te onderbouwen met argumenten, ben je open en eerlijk over voortgang en draag je bij aan zuivere besluitvorming op basis van feiten. Aangezien de DNA-professional toegevoegde waarde levert, daar waar anderen dat niet lukt, zijn wij anders dan anderen. Wij spelen geen toneel, wij zijn wie we zijn, what you see is what you get. Daardoor kan de professional mensen verbinden, laten samenwerken en doelen bereiken die anderen niet kunnen waarmaken.

Het werken met methodieken zoals bijvoorbeeld Prince2 en Agile zijn voor het genereren van de oplossing goede hulpmiddelen, maar zijn geen doel op zich. Voor ons bestaat er niet één waarheid, er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome.

De professional respecteert feedback van de klant zonder zich persoonlijk aangevallen te voelen. Indien er zaken niet lekker lopen tussen de professional en de klant wordt ook pro-actief richting DNA gehandeld, zodat er tijdig en snel bijgestuurd kan worden. Zodra de professional het gevoel heeft geen toegevoegde waarde meer te leveren, maakt hij/zij dit direct kenbaar bij DNA. In overleg met DNA wordt gekeken welke interventie nodig is en hierover worden met de klant nadere afspraken gemaakt, waarbij de eindoplossing voortdurend het uitgangspunt is.

Van een DNA professional mag je verwachten dat hij/zij:

> Communicatief zeer vaardig is
> Intrinsieke motivatie heeft om als professional vanuit DNA de klant te helpen
> Een gezonde dosis boerenslimheid bezit (zaken terugbrengen naar de eenvoud)
> Met humor veel plezier heeft bij het uitvoeren van zijn/haar werk
> Mensen weet te verbinden
> Authentiek is en geen verborgen agenda heeft
> Situatief kan uitdagen om zo het resultaat te verbeteren
> Standvastig is in zijn oplossing en toch flexibel is naar de persoon
> Als vanzelfsprekend resultaatgericht is
> Kan schakelen tussen globaal- en detailniveau

 

 
De oprichter van DNA ben ik, Anton en heb mijzelf benoemd tot CIO.  Ik loop al 10 jaar rond met het idee om DNA op te richten. Een bedrijf waar het draait om houding en gedrag.

Ik geloof in een andere manier van kijken naar problemen door rekening te houden met mogelijkheden in plaats van beperkingen. Daarnaast zijn mijn kernwaarden samenwerken en boerenslimheid, gemengd met een gezonde dosis humor. Dit leidt altijd tot de gewenste resultaten.