Ons netwerk heeft de volledige wijsheid in pacht

     CapPPing

CapPPing staat voor Capaciteits- en Project Planning. Het is een oplossing voor het inzicht krijgen in bezetting en beschikbare capaciteit van schaarse capaciteit, inzicht in lopende en toekomstige projecten en de combinatie van die 2. Dit leidt tot een betere beheersing van projecten, betere medewerkertevredenheid, betere klanttevredenheid. CapPPing biedt een oplossing, geen tool. Ja, er hoort een tool bij de oplossing, maar het invullen van de randvoorwaarden zijn veel belangrijker dan de tool op zich. De tool is en blijft een middel, niet het doel.
Op dit moment zijn de volgende randvoorwaarden essentieel bij het laten slagen van CapPPing:

 • Eigenaarschap en handhaving voor alle onderdelen van de oplossing;
 • Heldere taken en bevoegdheden van management, projectmanager en planner;
 • Veiligheid voor leren van fouten en van elkaar;
 • Oplossing is niet rigide en biedt mogelijkheden voor diverse werkwijzen;
 • Limitatieve lijst rollen;
 • Rollen worden toegewezen aan medewerkers en activiteiten;
 • Implementatieproject waarbij gemotiveerde medewerkers uit alle lagen van de organisatie samenwerken;
 • Heldere communicatie;
 • Rol van planner is geborgd in de organisatie.

CapPPing wordt geïmplementeerd in samenwerking met een aantal andere partijen, iedere partij een deskundige op zijn gebeid, de verbindende factor van alle partijen is de gewenste houding en gedrag waar DNA voor staat. Het gaat om de volgende partijen, die mee doen wanneer het gewenst is, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever:

 • Primaned: leverancier van planningstools en kennisdrager van project beheersing;
 • Global Edutainment: kennisdrager van communicatie empowerment;
 • MCX: leverancier van Oracle hosting.